O nas
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Rozwojem "Równoważnik" działa przy Katedrze Teorii i Programowania Rozwoju i obecnie liczy 14 Członków. Zajmuje się ono promowaniem teorii rozwoju zrównoważonego i trwałego, która została szczegółowo opracowana przez Pana Profesora zw. dr hab. Franciszka Piontka. Rozwój zrównoważony i trwały ma na celu trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym (E), ludzkim (L) i przyrodniczym (P). Teoria ta może wydawać się skomplikowana, w istocie jednak jest prosta. Dotyczy ona każdego człowieka, który chce godnie żyć i pracować oraz funkcjonować w czystym, niezdegradowanym środowisku. Rozwój zrównoważony i trwały jest rozwiązaniem alternatywnym do globalizacji, która będąc nastawioną wyłącznie na kapitał ekonomiczny prowadzi do deprecjacji pozostałych kapitałów: ludzkiego i przyrodniczego.
Przynależność do Koła Naukowego to coś więcej niż realizacja indywidualnych pomysłów, to przede wszystkim zdobywanie licznych umiejętności, które mogą być przydatne w życiu zawodowym i kontaktach interpersonalnych. Doświadczenie zdobyte poprzez działalność w Kole Naukowym ułatwi nam - młodym ludziom - wejście na jakże nieprzewidywalne, a czasami burzliwe ścieżki życia.

Autor:
Magda Wróbel

Zobacz także:
Wywiad z opiekunem Koła: Markiem Klimkiem
Wyróżnienie w konkursie za najlepszy referat dla Małgorzaty Wójtowicz oraz Tomasza Rawskiego w ramach sympozjum Koła Naukowego Ekofilia - III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki nt. Nauka i Technika w Ochronie Środowiska. Politechnika Wrocławska, 6-7 kwietnia 2006.

Wyróżnienie referatu Agnieszki Mieszczak i Jarosława Żurka pt.: "Wioski tematyczne szansą dla rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich", zdobyte podczas III Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Rzeszów, 24-26 kwietnia 2007 r.

Zaświadczenie dla Magdaleny Wróbel i Anny Wandzel o zdobytej nagrodzie za najciekawszy artykuł w sesji turystyczno-ekologicznej podczas konferencji naukowej "Nauka i pasja kluczem do sukcesu". Rzeszów, 07-08 maja 2009 r.

PROJEKTY | O NAS | AKTUALNOŚCI | OKIEM | GALERIA | KONTAKT | LINKI
© 2002-2008 SKNZR "Równoważnik"