Nasze działania
Projekt "Zarządzanie projektem w teorii i praktyce"
Studenci - członkowie Koła na cotygodniowych spotkaniach mają okazję poznawać poszczególne aspekty i narzędzia zarządzania projektem. Co ważne: cykl ma charakter praktycznej nauki - na przykładach konkretnych projektów realizowanych w ramach Koła Naukowego "Równoważnik". Efektem będzie nabycie lub doskonalenie cennej umiejętności zarządzania projektami. Projekt prowadzi opiekun Koła mgr Marek Klimek.
Projekt Kalendarz 2009
"Kalendarz" jest projektem przygotowanym i realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Rozwojem "Równoważnik". Pomysłodawczynią projektu jest Judyta Nowak, studentka III roku. Efektem realizacji projektu jest stworzony kalendarz uczelniany na rok 2009 promujący Akademię Techniczno-Humanistyczną, miasto Bielsko-Biała, jak również samych twórców zdjęć umieszczonych na jego stronach. Środki uzyskane w wyniku sprzedaży kalendarza zostaną przeznaczone na realizację projektu "Studenckie Centrum Wolontariatu" realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Studenci Dzieciom. więcej
Projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców osiedla Złoty Łany"
Celem projektu (w etapie I) jest zdiagnozowanie wielkości i struktury poziomu bezrobocia na obszarze osiedla "Złote Łany" w Bielsku-Białej w wyniku badań ankietowych prowadzonych wśród mieszkańców osiedla. Dodatkowo prowadzone jest doradztwo zawodowe dla mieszkańców osiedla. Projekt jest realizowany we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Złote Łany w Bielsku-Białej. Projekt koordynują: Joanna Kupczak i Anna Płonka, studentki V roku.
Projekt "Przedsiębiorczy student"
Celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania, poszukiwania pracy, rozpoczynania działalności gospodarczej, rozliczania z urzędem skarbowym oraz pozyskiwania środków UE. Koordynatorem projektu jest Magdalena Wróbel, studentka V roku.
Projekt "Młody Poszukiwacz"
Celem projektu jest zapoznanie z zasadami redagowania artykułów o charakterze naukowym. Wykształcona umiejętność posłuży Członkom Koła w formułowaniu wyników własnych analiz i przemyśleń. Artykuły, których autorami będą członkowie Koła, będą mogły być prezentowane podczas konferencji i sympozjów i publikowane. Projekt prowadzi opiekun Koła mgr Marek Klimek. więcej
Projekt "Studenckie Centrum Wolontariatu"
Głównym założeniem projektu jest organizacja i prowadzenie korepetycji przede wszystkim z języka angielskiego, matematyki, informatyki i języka polskiego (ale nie tylko!) dla dzieci. więcej
PROJEKTY | O NAS | AKTUALNOŚCI | OKIEM | GALERIA | KONTAKT | LINKI
© 2002-2008 SKNZR "Równoważnik"